Procés de prematrícula


Categoria Asignaturas - Productes Horas Curso Precio
M01 Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències M01 UF2 - Vehicles d'emergència 110 h 1er 715,00
M01 Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències M01 UF1 - Equips de protecció i intervenció en emergències 55 h 1er 357,50
M02 Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals M02 UF2 - Intervenció avançada en incendis forestals 62 h 1er 403,00
M02 Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals M02 UF1- Intervenció bàsica en incendis forestals 70 h 1er 455,00
M03 Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans M03 UF2- Intervenció avançada en incendis urbans i industrials 95 h 1er 807,50
M03 Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans M03 UF1 - Intervenció bàsica en incendis urbans i industrials 70 h 1er 595,00
M04 Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic M04 Bloc 4 - Inundacions i situacions amb risc potencial (UF1) 10 h 1er 50,00
M04 Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic M04 Bloc 3.2 - Instal·lacions d'energia d'AT i gasos perillosos (UF2) 10 h 1er 50,00
M04 Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic M04 Bloc 3.1 - Instal·lacions d'energia en l'àmbit interurbà (UF1) 10 h 1er 50,00
M04 Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic M04 Bloc 2 - Estabilització d'estructures col·lapsades (UF1) 37 h 1er 240,50
M04 Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic M04 Bloc 1.2 - Risc biològic (UF2) 25 h 1er 162,50
M04 Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic M04 Bloc 1.1 - Matèries perilloses (UF1) 40 h 1er 260,00
M05 Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat M05 Bloc 4 - Recerca de persones en espais oberts o confinats (avançat UF2) 20 h 2on 100,00
M05 Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat M05 Bloc 3.2 - Socorrisme aquàtic (avançat UF2) 15 h 2on 97,50
M05 Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat M05 Bloc 3.1 - Socorrisme aquàtic (bàsic UF1) 15 h 2on 97,50
M05 Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat M05 Bloc 2.2 - Rescat en accidents de trànsit (avançat UF2) 35 h 2on 297,50
M05 Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat M05 Bloc 2.1 - Rescat en accidents de trànsit (bàsic UF1) 35 h 2on 297,50
M05 Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat M05 Bloc 1.2 - Salvament i rescat en alçada (avançat UF2) 38 h 2on 247,00
M05 Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat M05 Bloc 1.1 - Salvament i rescat en alçada (bàsic UF1) 40 h 2on 260,00
M06 Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per la prevenció d’incendis i emergències M06 UF2 - Prevenció d'incendis avançada 46 h 2on 230,00
M06 Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per la prevenció d’incendis i emergències M06 UF1 - Prevenció d'incendis bàsica 20 h 2on 100,00
M07 Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència M07 UF2 - Atenció a múltiples víctimes 36 h 1er 180,00
M07 Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència M07 UF1 - Atenció sanitària immediata 96 h 1er 624,00
M08 Suport psicològic en situacions d'emergència M08 UF1 - Suport psicològic en situacions d'emergència 66 h 2on 330,00
M09 Coordinació d’equips i unitats d’emergència M09 UF3 - Protecció Civil 40 h 2on 200,00
M09 Coordinació d’equips i unitats d’emergència M09 UF2 - Estructura de comandament i unitats d'emergència 56 h 2on 280,00
M09 Coordinació d’equips i unitats d’emergència M09 UF1 - Desenvolupament d'accions formatives i divulgatives 36 h 2on 180,00
M10 Ciències aplicades a bombers M10 UF1 - Física i química aplicada a les emergències 35 h 1er 175,00
M10 Ciències aplicades a bombers M10 UF3 - Educació física i salut 39 h 1er 195,00
M10 Ciències aplicades a bombers M10 UF2 - Orientació i cartografía 25 h 1er 125,00
M11 Formació i Orientació Laboral (FOL) M11 UF2 - Prevenció de riscos laborals 33 h 1er 118,80
M11 Formació i Orientació Laboral (FOL) M11 UF1 - Incorporació al treball 66 h 1er 237,60
M12 Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE) M12 UF1 - Empresa i iniciativa emprenedora 66 h 2on 237,60
M13 Anglès tècnic M13 UF1 - Anglès tècnic 99 h 2on 356,40
M14 Mòdul de síntesi M14 NF7 – Candidatura laboral 10 h 2on 36,00
M14 Mòdul de síntesi M14 NF6 - Supòsit oral pràctic 6 h 2on 21,60
M14 Mòdul de síntesi M14 NF5 - Rescat en accidents de trànsit 10 h 2on 36,00
M14 Mòdul de síntesi M14 NF4 - Salvament i rescat en alçada 10 h 2on 36,00
M14 Mòdul de síntesi M14 NF3 - Incendis urbans 10 h 1er 36,00
M14 Mòdul de síntesi M14 NF2 - MM.PP i riscos antròpics 10 h 1er 36,00
M14 Mòdul de síntesi M14 NF1 - Incendis forestals 10 h 1er 36,00
M15 Formació en Centres de Treball M15 Formació en Centres de Treball (FCT) 383 h 2on 360,00
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques. Ulleres de seguretat - Material obligatori 15,00
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques. Guants d'assistència tècnica - Material opcional 44,65
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques. Botes d'intervenció de bombers - Material obligatori 181,50
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques. Guants d´intervenció - Material obligatori 44,65
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques. Botes forestals (puntera rigida i plantilla antiperforació) - Material obligatori 58,45
Uniformitat de l'alumnat Jaqueta d'alta visibilitat amb identificació TEPC - Material obligatori 52,55
Uniformitat de l'alumnat Samarreta d'alta visibilitat amb identificació TEPC - Material obligatori 18,10
Uniformitat de l'alumnat Motxilla d'esquena - Material opcional 17,65
Uniformitat de l'alumnat Pantaló tècnic de trekking color gis fosc - Material obligatori 36,50
Uniformitat de l'alumnat Motxilla d'equipament personal de bomber - Material opcional 31,45
Uniformitat de l'alumnat 2 tires identificatives amb el nom de l'alumne - Material cedit 0,00