M09 UF1 – Desenvolupament d’accions formatives i divulgatives

180,00

En comprar aquest curs també s'afegiran:

 • 2 tires identificatives amb el nom de l'alumne
 • Assegurança escolar obligatori
 • Botes d'intervenció de bombers
 • Botes forestals (puntera rigida i plantilla antiperforació)
 • Despeses fixes de matrícula GM
 • Guants d´intervenció
 • Jaqueta d'alta visibilitat amb identificació TEPC
 • M01 UF1 - Equips de protecció i intervenció en emergències
 • M02 UF1- Intervenció bàsica en incendis forestals
 • M03 UF1 - Intervenció bàsica en incendis urbans i industrials
 • M04 Bloc 1.1 - Matèries perilloses (UF1)
 • M05 Bloc 1.1 - Salvament i rescat en alçada (bàsic UF1)
 • M05 Bloc 2.1 - Rescat en accidents de trànsit (bàsic UF1)
 • M10 UF1 - Física i química aplicada a les emergències
 • M11 UF2 - Prevenció de riscos laborals
 • Mono de "Bombers en pràctiques"
 • Pantaló tècnic de trekking color gis fosc
 • Pre-matricula CFGM
 • Samarreta d'alta visibilitat amb identificació TEPC
 • Ulleres de seguretat

Descripció

1 era Matrícula – 180,00 €
2 da Matrícula – 198,00 €
3 era Matrícula – 216,00 €