Risk 112 és el Centre formatiu autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a impartir estudis reglats de Formació Professional, entitat vinculada a l’Escola d’Emergències.

Nom del Centre:Risk 112 - Formació en emergències
Codi del Centre:43012851

La nostra oferta educativa té com a finalitat dotar als alumnes d’una sèrie de tècniques i recursos que els permeti assolir les competències necessàries per a desenvolupar-se, tant personal com professionalment, i integrar-se en el món laboral de les emergències.

L’entorn propi de bombers, tècnics de protecció civil i personal sanitari està estretament vinculat a uns certs valors de vocació al servei i altruisme. El nostre objectiu és contribuir a una formació integral dels alumnes que els permeti esdevenir nous professionals, tot potenciant l’essència d’aquests valors i treballant altres aspectes rellevants, com són:

– Iniciativa i innovació.– Autonomia i proactivitat.– Relació interpersonal i treball en equip.– Gestió de la diversitat.– Orientació al servei.

En aquest sentit, les instal·lacions i recursos que l’Escola d’Emergències posa a disposició de l’alumnat garanteixen aquest grau de professionalitat i qualitat formativa de les activitats docents impartides per Risk 112.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀CFGM⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Cicle Formatiu de Grau Mitjà

FP 1

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀CFGS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Cicle Formatiu de Grau Superior

FP 2