M01 UF1 – Equips de protecció i intervenció en emergències

357,50

A l'afegir aquesta assignatura també s'agregaran:

  • 2 tires identificatives amb el nom de l'alumne
  • Assegurança escolar obligatori
  • Botes forestals (puntera rigida i plantilla antiperforació)
  • Despeses fixes de matrícula GM
  • Guants d´intervenció
  • M10 UF1 - Física i química aplicada a les emergències
  • M11 UF2 - Prevenció de riscos laborals
  • Mono de "Bombers en pràctiques"
  • Pre-matricula CFGM
  • Ulleres de seguretat

Descripció

1 era Matrícula – 357,50 €
2 da Matrícula – 393,25 €
3 era Matrícula – 429,00 €