M04 Bloc 1.1 – Matèries perilloses (UF1)

260,00

En comprar aquest curs també s'afegiran:

 • 2 tires identificatives amb el nom de l'alumne
 • Assegurança escolar obligatori
 • Botes d'intervenció de bombers
 • Despeses fixes de matrícula GM
 • Guants d´intervenció
 • M01 UF1 - Equips de protecció i intervenció en emergències
 • M01 UF2 - Vehicles d'emergència
 • M10 UF1 - Física i química aplicada a les emergències
 • M11 UF2 - Prevenció de riscos laborals
 • Mono de "Bombers en pràctiques"
 • Pre-matricula CFGM
 • Ulleres de seguretat

Descripció

1 era Matrícula – 280,00 €
2 da Matrícula – 286,00 €
3 era Matrícula – 312,00 €