Som un  centre singular, innovador, dinàmic i atent a les innovacions pedagògiques, així com a les necessitats generades de la demanda empresarial del nostre entorn.

L’Escola es un centre educatiu viu, que creix i renova constantment els seus objectius, així com  la infraestructura dels escenaris d’entrenament i aniobres de pràctiques,  per adaptar-les a les demandes socials i a nous projectes formatius propis d’un món en constant evolució.

El respecte mediambiental és un altre element fonamental i diferenciador de la nostra filosofia escolar.  Som l’únic centre  d’aquestes característiques que garanteix una  nul.la contaminació ambiental.

En el desenvolupament de les maniobres pràctiques no s’usen hidrocarburs ni benzines, totes les aigües son tractades amb depuradora biològica i els residus sòlids gestionats separadament,  garantint així la salut dels alumnes i el respecte al medi ambient.

En definitiva un centre formatiu que,  sense perdre la seva essència, ofereix un plus de qualitat i de servei.