M05 Bloc 2.1 – Rescat en accidents de trànsit (bàsic UF1)

297,50

A l'afegir aquesta assignatura també s'agregaran:

 • 2 tires identificatives amb el nom de l'alumne
 • Assegurança escolar obligatori
 • Botes forestals (puntera rigida i plantilla antiperforació)
 • Despeses fixes de matrícula GM
 • Guants d´intervenció
 • M01 UF1 - Equips de protecció i intervenció en emergències
 • M01 UF2 - Vehicles d'emergència
 • M07 UF1 - Atenció sanitària immediata
 • M08 UF1 - Suport psicològic en situacions d'emergència
 • M10 UF1 - Física i química aplicada a les emergències
 • M11 UF2 - Prevenció de riscos laborals
 • Mono de "Bombers en pràctiques"
 • Pre-matricula CFGM
 • Ulleres de seguretat

Descripció

1 era Matrícula – 297,50 €
2 da Matrícula – 327,25 €
3 era Matrícula – 357,00 €