M04 Bloc 2 – Estabilització d’estructures col·lapsades (UF1)

240,50

A l'afegir aquesta assignatura també s'agregaran:

 • 2 tires identificatives amb el nom de l'alumne
 • Assegurança escolar obligatori
 • Botes forestals (puntera rigida i plantilla antiperforació)
 • Despeses fixes de matrícula GM
 • Guants d´intervenció
 • M01 UF1 - Equips de protecció i intervenció en emergències
 • M10 UF1 - Física i química aplicada a les emergències
 • M11 UF2 - Prevenció de riscos laborals
 • Mono de "Bombers en pràctiques"
 • Pre-matricula CFGM
 • Ulleres de seguretat

Descripció

1 era Matrícula – 240,50 €
2 da Matrícula – 264,55 €
3 era Matrícula – 288,60 €