M09-UF1 – Desenvolupament d’accions formatives i divulgatives

165,00

A l'afegir aquesta assignatura també s'agregaran:

  • Assegurança escolar obligatori
  • Despeses fixes de matrícula GM
  • M01-UF1 - Equips de protecció i intervenció en emergències
  • M02-UF1 - Intervenció bàsica en incendis forestals
  • M03-UF1 - Intervenció bàsica en incendis urbans i industrials
  • M04-BF1.1 - Matèries perilloses (UF1)
  • M04-BF3.1 - Instal·lacions d'energia en l'àmbit interurbà (UF1)
  • M13-NF1 - Ciències aplicades I
  • M13-NF2 - Ciències aplicades II
  • Pre-matricula CFGM

Descripció

1 era Matrícula – 165,00 €
2 da Matrícula – 181,50 €
3 era Matrícula – 198,00 €