Procés de prematrícula (pla 2020)


Categoria Asignaturas - Productes Horas Curso Precio
M01 - Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències M01-UF2 - Vehicles d'emergència 66 h 1er 442,20
M01 - Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències M01-UF1 - Equips de protecció i intervenció en emergències 66 h 1er 442,20
M02 - Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals M02-UF2 - Intervenció avançada en incendis forestals 62 h 1er 415,40
M02 - Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals M02-UF1 - Intervenció bàsica en incendis forestals 70 h 1er 469,00
M03 - Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans M03-UF2 - Intervenció avançada en incendis urbans i industrials 75 h 1er 765,00
M03 - Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans M03-UF1 - Intervenció bàsica en incendis urbans i industrials 57 h 1er 581,40
M04 - Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic M04-BF4 - Inundacions i situacions amb risc potencial (UF1) 10 h 1er 50,00
M04 - Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic M04-BF3.2 - Instal·lacions d'energia d'AT i gasos perillosos (UF2) 10 h 1er 50,00
M04 - Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic M04-BF3.1 - Instal·lacions d'energia en l'àmbit interurbà (UF1) 10 h 1er 50,00
M04 - Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic M04-BF2 - Estabilitzacó d'estructures col·lapsades (UF1) 37 h 1er 247,90
M04 - Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic M04-BF1.2 - Risc biològic (UF2) 25 h 1er 167,50
M04 - Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic M04-BF1.1 - Matèries perilloses (UF1) 40 h 1er 268,00
M05 - Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat M05-BF4 - Recerca de persones en espais oberts o confinats (avançat UF2) 15 h 2on 75,00
M05 - Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat M05-BF3.2 - Socorrisme aquàtic (avançat UF2) 14 h 2on 93,80
M05 - Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat M05-BF3.1 - Socorrisme aquàtic (bàsic UF1) 6 h 2on 40,20
M05 - Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat M05-BF2.2 - Rescat en accidents de trànsit (avançat UF2) 35 h 2on 357,00
M05 - Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat M05-BF2.1 - Rescat en accidents de trànsit (bàsic UF1) 30 h 2on 306,00
M05 - Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat M05-BF1.2 - Salvament i rescat en alçada (avançat UF2) 35 h 2on 234,50
M05 - Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat M05-BF1.1 - Salvament i rescat en alçada (bàsic UF1) 30 h 2on 201,00
M06 - Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per la prevenció d’incendis i emergències M06-UF2 - Prevenció d'incendis avançada 46 h 2on 230,00
M06 - Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per la prevenció d’incendis i emergències M06-UF1 - Prevenció d'incendis bàsica 20 h 2on 100,00
M07 - Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència M07-UF2 - Atenció a múltiples víctimes 33 h 1er 165,00
M07 - Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència M07-UF1 - Atenció sanitària immediata 99 h 1er 663,30
M08 - Suport psicològic en situacions d'emergència M08-UF1 - Suport psicològic en situacions d'emergència 66 h 1er 330,00
M09 - Coordinació d’equips i unitats d’emergència M09-UF3 - Protecció Civil 44 h 2on 220,00
M09 - Coordinació d’equips i unitats d’emergència M09-UF2 - Estructura de comandament i unitats d'emergència 55 h 2on 275,00
M09 - Coordinació d’equips i unitats d’emergència M09-UF1 - Desenvolupament d'accions formatives i divulgatives 33 h 2on 165,00
M10 - Formació i Orientació Laboral (FOL) M10-UF2 - Prevenció de riscos laborals 33 h 1er 118,80
M10 - Formació i Orientació Laboral (FOL) M10-UF1 - Incorporació al treball 33 h 1er 118,80
M11 - Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE) M11-UF1 - Empresa i iniciativa emprenedora 66 h 2on 237,60
M12 - Anglès tècnic M12-UF1 - Anglès tècnic 99 h 2on 356,40
M13 - Mòdul de síntesi M13-NF9 - Candidatura laboral 20 h 2on 72,00
M13 - Mòdul de síntesi M13-NF8 - Supòsit oral pràctic 14 h 2on 70,00
M13 - Mòdul de síntesi M13-NF7 - Rescat en accidents de trànsit 30 h 2on 108,00
M13 - Mòdul de síntesi M13-NF6 - Salvament i rescat en alçada 30 h 2on 108,00
M13 - Mòdul de síntesi M13-NF5 - Incendis urbans 30 h 1er 108,00
M13 - Mòdul de síntesi M13-NF4 - MM.PP. i riscos antròpics 30 h 1er 108,00
M13 - Mòdul de síntesi M13-NF3 - Incendis forestals 30 h 1er 108,00
M13 - Mòdul de síntesi M13-NF2 - Ciències aplicades II 25 h 2on 125,00
M13 - Mòdul de síntesi M13-NF1 - Ciències aplicades I 55 h 1er 275,00
M14 - Formació en Centres de Treball (FCT) M14 Formació en Centres de Treball (FCT) 416 h 2on 420,00
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques Vestuari EPI - Tratge d'intervenció de bombers - Material cedit 150,00
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques Vestuari EPI - Botes d'intervenció de bombers - Material obligatori 150,30
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques Vestuari EPI - Botes tècniques (puntera rígida i plantilla antiperforació) - Material obligatori 46,35
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques Vestuari EPI - Mono de pràctiques - Material cedit 0,00
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques Vestuari EPI - Ulleres de seguretat - Material obligatori 15,00
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques Vestuari EPI - Botxí ignífug - Material obligatori 15,00
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques Vestuari EPI - Guants d'intervenció - Material obligatori 58,65
Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques Vestuari EPI - Guants d'assistència tècnica - Material opcional 43,35
Uniformitat de l'alumnat Uniformitat - Motxilla d'esquena TEPC - Material opcional 23,00
Uniformitat de l'alumnat Uniformitat - Jaqueta d'alta visibilitat amb identificació TEPC - Material obligatori 66,35
Uniformitat de l'alumnat Uniformitat - Samarreta d'alta visibilitat amb identificació TEPC - Material obligatori 24,30
Uniformitat de l'alumnat Uniformitat - Pantaló tècnic de trekking color gris fosc - Material obligatori 33,35
Uniformitat de l'alumnat Uniformitat - 2 tires identificatives amb el nom de l'alumne - Material obligatori 0,00