M04 Bloc 3.1 – Instal·lacions d’energia en l’àmbit interurbà (UF1)

50,00

A l'afegir aquesta assignatura també s'agregaran:

 • 2 tires identificatives amb el nom de l'alumne
 • Assegurança escolar obligatori
 • Botes forestals (puntera rigida i plantilla antiperforació)
 • Despeses fixes de matrícula GM
 • Guants d´intervenció
 • Jaqueta d'alta visibilitat amb identificació TEPC
 • M01 UF1 - Equips de protecció i intervenció en emergències
 • M10 UF1 - Física i química aplicada a les emergències
 • M11 UF2 - Prevenció de riscos laborals
 • Pantaló tècnic de trekking color gis fosc
 • Pre-matricula CFGM
 • Samarreta d'alta visibilitat amb identificació TEPC
 • Ulleres de seguretat

Descripció

1 era Matrícula – 50 €
2 da Matrícula – 55 €
3 era Matrícula – 60 €