M13-NF9 – Candidatura laboral

72,00

A l'afegir aquesta assignatura també s'agregaran:

 • Assegurança escolar obligatori
 • Despeses fixes de matrícula GM
 • M01-UF1 - Equips de protecció i intervenció en emergències
 • M02-UF1 - Intervenció bàsica en incendis forestals
 • M03-UF1 - Intervenció bàsica en incendis urbans i industrials
 • M04-BF1.1 - Matèries perilloses (UF1)
 • M04-BF3.1 - Instal·lacions d'energia en l'àmbit interurbà (UF1)
 • M04-BF3.2 - Instal·lacions d'energia d'AT i gasos perillosos (UF2)
 • M05-BF1.1 - Salvament i rescat en alçada (bàsic UF1)
 • M05-BF2.1 - Rescat en accidents de trànsit (bàsic UF1)
 • M06-UF1 - Prevenció d'incendis bàsica
 • M07-UF1 - Atenció sanitària immediata
 • M09-UF2 - Estructura de comandament i unitats d'emergència
 • M10-UF1 - Incorporació al treball
 • M10-UF2 - Prevenció de riscos laborals
 • M11-UF1 - Empresa i iniciativa emprenedora
 • Pre-matricula CFGM

Descripció

1 era Matrícula – 72,00€
2 da Matrícula – 79,20  €
3 era Matrícula – 86,40 €