Que es el Bomber d’Empresa?

El Bomber d’Empresa representa un dels valors mes importants en la prevenció, extinció d’incendis i salvament en els sinistres que es produeixen en la empresa de que depèn.

Aquesta figura es fonamental sobretot en les tasques preventives i de primera intervenció dins de la industria. Aquestes funcions proporcionen suport en tots aquells treballs en calent o amb un cert risc que amb tot probabilitat podrien arribar a originar un incident d’una certa magnitud.

Qui pot ser Bomber d’Empresa?

Tot aquella persona que es apte en les proves físiques inicials, supera amb èxit el curs de formació bàsics i esta acreditat per l’Institut de Seguretat Públic de Catalunya  pot exercir les funcions de Bomber d’Empresa.

Aquesta formació es renova de manera periòdica per garantir que aquest Bomber d’Empresa manté les aptituds i actualitza els seus coneixements contínuament, garantint així la millor resposta possible d’avant d’una emergència.

Quin requisits necessito?

Entre els requisits que necessito per accedir al curs hi ha:

  • Tenir 18 anys.
  • Certificat mèdic oficial.
  • Superà les proves físiques inicials.

On puc realitzar el curs?

Nomes poden impartir el curs oficial de Bomber d’Empresa aquells centres que el ISPC autoritzi de manera expressa. El nostre centre esta autoritzar a donar aquesta formació oferint al alumne un aprenentatge de qualitat.

Qui regula la funció del Bomber d’Empresa?

A Catalunya, estan regulats mitjançant el Decret 374/1996. Segons aquest, qualsevol empresa pot tenir dins les seves instal·lacions un cos de bombers propi destinat a extingir qualsevol imprevist que ocorri en les seves instal·lacions. Empreses relacionades amb la química, petroquímica o farmacèutica disposen d’aquest tipus de bombers.