Política de vendes

  • S’entén per comprador, aquella persona que Adquireixi o desée adquirir alguns dels cursos que Trobada exposats en el lloc web.

Pagaments

  • Els pagaments es podran realitzar amb targeta de crèdits o de dèbit, a través del TPV virtual, en cas d’algun problema per fer el pagament, haura posar-se en contacte amb super banc correspondiente.
  • A més els pagaments es podran realitzar per transferència bancària. L’Escola enviarà a l’usuari les dades bancàries, però no es farà responsable ni gestionarà qualsevol error en super emissions. Tots els pagaments es deberia realitzar en euros. Si el Compte del client / comprador està configurada en una altra moneda, haura indicar que el pagament surti en euros i qualsevol Comissió generada, haurà de ser assumida pel client / comprador.
  • Excepcionalment, es podrà realitzar un pagament COMPLEMENTS per a les empreses, quedant en mans d’aquestes el pagament correspondiente, un cop teniéndo constància l’Escola, es procedirà a donar com completat el pagament per part de l’usuari.

Descomptes

  • Si hi ha algun descompte aplicable, s’aplicarà abans de realitzar la compra. Després que el pagament sigui Processament no es tornarà l’import del descompte.

Impostos i Facturació

  • Tots els impostos i càrrecs relacionats amb la compra s’indica abans de realitzar el pagament. Un cop efectuat el pagament, es procedirà a l’enviament de la factura correspondiente, en la qual es fins i tot detalladament els impostos i càrrecs que Siguin aplicables.

Cancel·lació / Devolució

  • Aquells cursos que condueixen a l’obtencio de Homologacions Administratives regulades per Decret o les que s’expedeixen amb Titulacions Oficials Educatives amparades pel Departament d’Ensenyament, no admeten cap devolucio dels imports ni de taxes una vegada perfeccionat el contracte de matricula i reserva de plaça.
  • Els cursos que comporten proves fisiques o mediques previes al seu acces, en cas de no superar-les, es procedera a la devolucio del import de la matricula per transferencia bancaria, amb un descompte de 100 € en concepte de les despeses grnerades pel lloguer d’instal.lacions esportives, ambulancia i professorat evaluador.
  • La no assitencia a clase per part dels alumnes, no comporta cap devolucio economica.
  • Aquesta politica de devolucions i altres especificacions propia de la dinamica educativa i sortides professionals, consten detallades en el contrcate de matricula de cada alumne i del que en te copia.