INSCRPCIÓ AL CURS (BE)

0,00

A l'afegir aquesta assignatura també s'agregaran:

 • Despeses fixes de matrícula BE
 • M00-UF1 - Ciències aplicades a Bombers d'Empresa
 • M01-UF1 - Equips de protecció i intervenció en emergències
 • M03-UF1 - Intervenció bàsica en incendis urbans i industrials
 • M04-Bloc 1.1 - Matèries perilloses
 • M05-Bloc 1.1 - Salvament i rescat en alçada bàsic
 • M06-UF1 - Prevenció d'incendis bàsica
 • M07-UF1 - Atenció sanitària immediata
 • Vestuari EPI - Botes d'intervenció de bombers
 • Vestuari EPI - Botxí ignífug
 • Vestuari EPI - Guants d'intervenció
 • Vestuari EPI - Mono de pràctiques
 • Vestuari EPI - Tratge d'intervenció de bombers