INSCRPCIÓ AL CURS (BE)

0,00

A l'afegir aquest curs también s'agrega:

 • Botes d'intervenció de bombers (BE)
 • Botxí ignífug (BE)
 • Despeses fixes de matrícula BE
 • Guants d'intervenció (BE)
 • M00-UF1 - Ciències aplicades a Bombers d'Empresa
 • M01-UF1 - Equips de protecció i intervenció en emergències
 • M03-UF1 - Intervenció bàsica en incendis urbans i industrials
 • M04-Bloc 1.1 - Matèries perilloses
 • M05-Bloc 1.1 - Salvament i rescat en alçada bàsic
 • M06-UF1 - Prevenció d'incendis bàsica
 • M07-UF1 - Atenció sanitària immediata
 • Mono de pràctiques (BE)