Material necessari per al desenvolupament de les pràctiques.


Categoria Asignaturas - Productes Horas Curso Precio
Ulleres de seguretat - - 15,00
Guants d'assistència tècnica - Material opcional 44,65
Botes d'intervenció de bombers - - 181,50
Guants d´intervenció - - 44,65
Botes forestals (puntera rigida i plantilla antiperforació) - - 58,45
Mono de "Bombers en pràctiques" - Material cedit 0,00