M07 Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència


Categoria Asignaturas - Productes Horas Curso Precio
M07 UF2 - Atenció a múltiples víctimes 36 h 1er 180,00
M07 UF1 - Atenció sanitària immediata 96 h 1er 624,00