M03 Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans


Categoria Asignaturas - Productes Horas Curso Precio
M03 UF2- Intervenció avançada en incendis urbans i industrials 95 h 1er 807,50
M03 UF1 - Intervenció bàsica en incendis urbans i industrials 70 h 1er 595,00