M02 Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals


Categoria Asignaturas - Productes Horas Curso Precio
M02 UF2 - Intervenció avançada en incendis forestals 62 h 1er 403,00
M02 UF1- Intervenció bàsica en incendis forestals 70 h 1er 455,00