M01 Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències


Categoria Asignaturas - Productes Horas Curso Precio
M01 UF2 - Vehicles d'emergència 110 h 1er 715,00
M01 UF1 - Equips de protecció i intervenció en emergències 55 h 1er 357,50