Cursos abiertos


Categoria Asignaturas - Productes Horas Curso Precio
Renovació Incendis d'interior i incendis industrials (21/084) 5 h Renovació 130,00
Renovació Atenció sanitaria i primers auxilis (21/083) 5 h Renovació 130,00
Renovació Intervencions amb risc químic (21/086) 5 h Renovació 130,00
Renovació Treballs BNV, equips ERA i càlcul de consums (21/085) 5 h Renovació 130,00
Renovació Treballs en alçada (21/087) 5 h Renovació 130,00