Cursos abiertos


Categoria Asignaturas - Productes Horas Curso Precio
Renovació Treballs en alçada (23/091) 5h Renovació 150,00
Renovació Incendis d'interior i incendis industrials (23/090) 5h Renovació 150,00
Renovació Atenció sanitaria i primers auxilis (23/089) 5h Renovació 150,00
Renovació Intervencions amb risc químic (23/088) 5h Renovació 150,00
Renovació Treballs BNV, equips ERA i càlcul de consums (23/087) 5h Renovació 150,00