CURSOSHORASPREUMATRÍCULADATA
Atenció Sanitaria5h130€Tancadaesdeveniments
Foc d'Interiors i Focs Industrials 5h130€Tancadaesdeveniments
Intervencions amb risc químic 5h130€Tancadaesdeveniments
Treballs sense visibilitat, ERA i calcul de consums 5h130€Tancadaesdeveniments
Treballs en alalçada5h130€Tancadaesdeveniments

Seleccioneu aquest curs si voleu inscriure diverses persones al curs de Renovació de Bomber d’Empresa, posteriorment, podreu relacionar els treballadors als cursos que desitjeu inscriure’ls, gràcies.

  • Última habilitació en vigència de bomber d’empresa del treballador.
  • DNI del treballador
  • Telèfon del treballador
  • Correu electrònic del treballador (únic per a cada treballador)

Vostè ha de seleccionar el mètode “pagament específic per a les empreses”, un cop feta la inscripció, l’administració es posarà en contacte amb la seva empresa per proporcionar-li la factura oficial per fer el pagament.

Escriure a: admin@escolaemergencies.cat especificant la consulta i se li respondrà en la major brevetat possible, gràcies.